ALLE SPORTACTIVITEITEN VAN SCIANDRI KOMEN TOT 6 APRIL 2020 TE VERVALLEN

Zoals jullie hoogstwaarschijnlijk hebben meegekregen sluiten alle scholen en sportaccommodaties tot 6 april 2020 om de corona-verspreiding in te dammen.
Ook wij, vanuit SCIANDRI, voelen ons genoodzaakt om hier onze verantwoordelijkheid voor te nemen. Om deze reden zullen alle sport- en beweegactiviteiten met onmiddellijke ingang komen te vervallen.
Deze maatregel blijft tot 6 april 2020 van kracht en kan worden aangescherpt op advies van het RIVM, wiens richtlijnen wij volgen rondom het coronavirus.
Voor updates en/of meer informatie verwijzen we naar onze website www.sciandri.com en social media-kanalen.